Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Ο κήπος της Βεατρίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 260-271