Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Σκέψεις για το τοπίο», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 252-259