Είστε εδώ

«Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Μολιέρου Ο αρχοντοχωριάτης», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 440