Είστε εδώ

«Εργοστάσιον μεταλλικών αμαξωμάτων “Απ’ όλα”», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 94 (Δεκέμβριος 1962), σ. 439