Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «Κατοπινό ειδύλλιο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 93 (Νοέμβριος 1962), σ. 368