Είστε εδώ

Μητροπούλου Κωστούλα, «Ομίχλη», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 93 (Νοέμβριος 1962), σ. 352-353