Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Αθηνάς Γερασίμου, Η Σταχτοπέπελη, παιδικό δράμα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 91-92 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962), σ. 344