Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Χρήστου Κουλούρη, Σκηνοθεσία του δειλινού, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 91-92 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962), σ. 343-344