Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Τάσου Πορφύρη, Νεμέρτσκα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 91-92 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962), σ. 342-343