Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Χρήστου Σαμουηλίδη, Το βάθρο του σύννεφου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 91-92 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1962), σ. 342