Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Ι. Γιαννουλάκη, Ο ένατος κύκλος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 292