Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Ο κινηματογράφος. Πέρυσι στο Μαρίενμπατ», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 288-290