Είστε εδώ

Φωτίου Γιώργος, «Το θέατρο. Θίασος ΚΘΒΕ, Προμηθεύς Δεσμώτης», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 89-90 (Ιούλιος-Αύγουστος 1962), σ. 285-287