Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Χρ. Ζιτσαίας, Φωνές από το χρόνο, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. 240-241