Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Βασίλη Λιάσκα, Καταγωγή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 97