Είστε εδώ

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος Κ., «Το ρήγμα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. 218-219