Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Η ζωή και το έργο της K. Mansfield», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. 203-208