Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Ταμπεραμέντο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. 202