Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 88 (Ιούνιος 1962), σ. (εξώφυλλο)