Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Γ. Π. Σαββίδη, Μια περιδιάβαση, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 87 (Μάιος 1962), σ. 190-191