Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Γ. Θέμελη, Ο Παπαδιαμάντης και ο κόσμος του, μελέτη», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 87 (Μάιος 1962), σ. 188-190