Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 86 (Απρίλιος 1962), σ. 147-148