Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Θάνου Κωτσόπουλου, Ατρείδες», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 86 (Απρίλιος 1962), σ. 144