Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 98-99