Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Αθανασίου Αβελλίου, Η πένθιμη δόξα, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 83-84 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962), σ. 49