Είστε εδώ

Ελευθερίου Μάνος, «Η τελική λύση», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 83