Είστε εδώ

Michaux Henri, «Απλότητα», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 85 (Μάρτιος 1962), σ. 82-83