Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Το τέλος», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 83-84 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962), σ. 38