Είστε εδώ

Auden W.H., «Από τη Φυγή στην Αίγυπτο», Νέα Πορεία, τόμ. 8, τχ. 83-84 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1962), σ. 34-35