Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Η μεσαιωνική λογοτεχνία», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 80-81 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1961), σ. 359-370