Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Κλίμακα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 80-81 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1961), σ. 358