Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 77-78 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 286-287