Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «[Επιστολή]», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 77-78 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 285-286