Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Η σύγχρονη σημειωματογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 77-78 (Ιούλιος-Αύγουστος 1961), σ. 273-278