Είστε εδώ

Πωγωνίτης Άνθος, «Ταξίδια», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 178