Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Ένας σύγχρονος Οδυσσέας», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 75 (Μάιος 1961), σ. 156-158