Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Προσκύνημα στην Κύπρο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 73-74 (Μάρτιος-Απρίλιος 1961), σ. 136-138