Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Γιάγκου Πιερίδη, Οι άλλες φωνές, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 73-74 (Μάρτιος-Απρίλιος 1961), σ. 132-133