Είστε εδώ

Jaccottet Philippe, «Robert Musil», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 73-74 (Μάρτιος-Απρίλιος 1961), σ. 102-104