Είστε εδώ

Βαλέτας Γεώργιος, «Συναδινός Παπασιδέρης (Ένας προδρομικός λαϊκός πεζογράφος)», Νέα Πορεία, τόμ. 7, τχ. 72 (Φεβρουάριος 1961), σ. 51-58