Είστε εδώ

Κοκόλης Ξενοφών Α., «Κατακόρυφος ήλιος», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 68-69-70 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 266