Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Πίσω απ' το βήμα των ηρώων», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 68-69-70 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 264-266