Είστε εδώ

Keyes Sidney, «Ποιητής πολέμου», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 64-65 (Ιούνιος-Ιούλιος 1960), σ. 195-196