Είστε εδώ

Ευαγγέλου Ανέστης, «Εις μνήμην», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 62 (Απρίλιος 1960), σ. 110