Είστε εδώ

Ρούσσος Τάσος, «Η πεθαμένη», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 61 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1960), σ. 55