Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Τζωρτζ Γκόρδον Μπάυρον», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 61 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1960), σ. 50-55