Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Προ-πο», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 59-60 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1960), σ. 28-37