Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Ιάσ. Ιωαννίδη, Φλέβες του ποταμού, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 422