Είστε εδώ

Sartre Jean-Paul, «Σχετικά με το κακό», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 386-388