Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Όταν περνούν οι άνεμοι», Νέα Πορεία, τόμ. 5, τχ. 58 (Δεκέμβριος 1959), σ. 385